Teisėsaugos Pajėgų Vadas

Iš Wiki.rls.lt.
(Nukreipta iš TPV)
Peršokti į: navigaciją, paiešką

TPV – Teisėsaugos pajėgų vadas, liaudiškai žinomas kaip TPV, yra bendras teisėsaugos lyderis, atstovaujantis PD/FTB/ARMIJOS interesus. TPV darbas yra rengti bendrą veiklą teisėsaugai, prižiūrėti grobimų tvarką, vadovauti jiems. Taip pat vadas padeda teisėsaugos direktoriams, pavaduotojams, apmoko juos ir atsako į jų užduotus klausimus, padeda DPKT nariams sužinoti naujausią informaciją susijusią su teisėsauga. Gali būti pagalbininkas teisėsaugos direktorių rinkimuose, rekomenduoti kandidatą.

Šiuo metu Teisėsaugos Pajėgų Vadas yra nerenkamas.

TPV užduotys

 • Aktyviai rengti veiklą teisėsaugai ir apsaugai.
 • Siūlyti taisyklių pakeitimus DP nariams, visų teisėsaugos direktorių vardu.
 • Padėti kitų teisėsaugos sričių direktoriams, mokyti ir prižiūrėti juos.
 • Vadovauti teisėsaugai grobimų metu, apmokyti firmų valdžios atstovus (dir./pav.) vadovauti grobimams.
 • Rekomenduot ir stebėti kandidatus į teisėsaugos direktoriaus pareigas.
 • Stebėti teisėsaugos direktorių pažeidimus, pranešti apie juos DP.
 • Poste išbūti bent 14 dienų.

TPV privilegijos

 • Gali dirbti betkuriame teisėsaugos darbe (apsauga nesiskaito), neribotai migruoti tarp teisėsaugos sričių.
 • Gali reikalauti teisėsaugos direktoriaus, jog jam būtų uždėtas pavaduotojo pareigos. Tokiu atvėju TPV tik prižiūri darbą, o ne atlieka pavaduotojo pareigas. Jei direktorius paprašo, TPV gali ir atlikti pavaduotojo pareigas, t.y. rengti atrankas, vesti tai firmai atskiras treniruotes ir pnš.
 • Gauna TeamSpeak privilegijas - TPV.
 • Gali naudoti visas teisėsaugos komandas, kokios tik yra leidžiamos tame darbe. Žinoma, tai negali pažeisti BTT taisyklių.
 • Gali nesidaryti įrodymų baudžiant nusikaltėlius.
 • Gali dirbti su nuosava transporto priemone.
 • Gali gaudyti bėglį su maišu su nuosava transporto priemone, jei ji nėra motociklas ar lėktuvas.
 • Gali išmesti kitus teisėsaugininkus iš darbų su įrodymais.
 • Gali rašyti grubius papeikimus visiems teisėsaugininkams.
 • Jei yra poreikis, TPV gali turėti vieną temą šioje, direktorių, skiltyje.
 • Gali įspėti teisėsaugos direktorius su DP leidimu.
 • Gali dirbti su nuosavu skinu (grobimuose taip pat)
 • TPV/TPVP gali tikrinti teisėsaugos darbų papeikimus.

Papildoma informacija

 • Būdamas su pavaduotojo pareigomis negali imtis darbo vadovo pareigų ir trugdyti direktoriui valdyti firmą.
 • Teisėsaugos direktoriai privalo uždėti TPV pavaduotojo pareigas, aukščiausią darbo rangą, kai šis to paprašo.
 • DP turi teisę uždėti TPV teisėsaugos darbo pavaduotoją nepranešus tos srities direktoriui.
 • TPV gali laikinai užimti teisėsaugos direktoriaus pareigas, kai senasis palieka pareigas iki tol, kol bus išrinktas naujasis.
 • TPV vadas yra renkamas DP narių, kiekvienam iš teisėsaugos direktorių pasiūlius po kandidatą.
 • Kiekvieną savaitę TPV gauna 50'000 premiją.